Forside

Baggrund

Om ABT-fonden

Samarbejdspartnere

Login til din profil

Vejledning

Mobilplanforalle i medierne

Evaluering


Kontakt
Specialskolen for Voksne, Vendsyssel,
Elsagervej 25, 9800 Hjørring
Projektleder Gert Melchiorsen
på tlf. 72 33 59 00
gert.deth.melchiorsen snabel-a hjoerring punktum dk

 

 

 


 

 

Mobilplanforalle lukkes ned 1. april 2016!
En opdatering af styresystemet til iPhone og iPad ("IOS") har bevirket, at alle iPhone og iPad-brugere har været udelukket fra at bruge Mobilplanforalle i nogle måneder.
Op til 1. april sendes mail til alle brugere med vejledning til hvordan man fjerner app-en fra telefonen og forslag til hvilke alternativer til Mobilplanforalle der kan skiftes over til.

Vi takker hermed alle, der har været brugere, har vist interesse og givet tilbagemeldinger i den periode Mobilplanforalle har fungeret som et uundværligt hjælpemiddel.

Alle der har ideer til hvordan grundlaget for Mobilplanforalle kunne bruges i fremtidige sammenhænge, er velkomne til at sende en mail til gert.deth.melchiorsen (snabel-a) hjoerring.dk.

Lær at bruge andre kalenderværktøjer
- efter Mobilplanforalle

Der findes ingen gratis løsninger, der kan kompensere så effektivt i samarbejdet mellem dig og din nøgleperson.
Du kan imidlertid lære at bruge gratis værktøjer til at skabe struktur og planlægge din dagligdag.
Klik på ansøgningsskemaet neden for. Udfyld det og slut af med et klik på "Send". Så har du ansøgt om undervisning på Specialskolen for Voksne, Vendsyssel.
Du vil inden for få dage modtage en kvittering for at du har ansøgt om undervisning og du vil blive kontaktet af underviseren, så I kan lægge en plan i fællesskab.
(Ansøgningsskemaet åbner i nyt vindue. Luk det nye vindue for at vende tilbage hertil.)
Hvis du er Hjørring-borger, er undervisningen gratis. Ellers må du bede din kommune betale undervisningen for dig.

Ansøg ved at klikke på skemaet herunder
                  


Aktuelt

Mobilplanforalle lukker ned 1/4 2016
[10.3.16] Mobilplanforalle lukker ned og du er nødt til at finde alternativer til at støtte dig i at holde styr på dit liv.
Et kanonskud af et "Release Party"
[14.2.13] Borgmester Arne Boelt, Hjørring Kommune, holdt talen og markederede dermed den officielle ibrugtagning af Mobilplanforalle.
Find Mobilplanforalle på AppStore og Google Play
[23.1.13] Den endelige version af både app og webdel er nu gratis til rådighed for alle i en 30-dages periode. Opret dig og prøv hvor nemt det er at samarbejde om at holde styr på livet med Mobilplanforalle.
"Releaseparty"
[10.12.12] I februar 2013 afholdes et "Releaseparty", hvor Mobilplanforalle officielt ibrugtages. Hjørrings borgmester, Arne Boelt vil markere den officielle ibrugtagning og de indbudte gæster præsenteres for det færdige Mobilplanforalle.
Find Mobilplanforalle på Facebook med din mobiltelefon - scan koden neden for
[09.10.11] Nu er det blevet let at finde Mobilplanforalles profil på Facebook. Scan koden neden for med din mobiltelefon

 
Evalueringsrapporten for Mobilplanforalle er færdig
[13.07.11] Evalueringsrapporten er netop færdiggjort og sendt til ABT-fonden. Klik her eller på billedet neden for, og kom til www.ffvt.dk, hvor du kan klikke dig ind på begge versioner af evalueringsrapporten. (Se link i øverste højre hjørne under "Evaluering".)
Åbner i nyt vindue. Luk vinduet for at vende tilbage hertil.

Flot omtale i SIND-bladet, april 2011
[13.04.11] I det seneste nummer af SIND-bladet ses en flot artikel om Mobilplanforalle. 
Klik her for at se bladet og læs på side 29.
Åbner i nyt vindue. Luk vinduet for at vende tilbage hertil.
Nu betaler alle testpersoner selv abonnement
[05.01.11] Nu er perioden hvor Mobilplanforalle har betalt abonnement for udvalgte testpersoner slut.
De fleste testpersoner har ønsket at fortsætte som testperson i Mobilplanforalle.
Enkelte har afleveret testtelefonen for helt at træde ud. Andre har afleveret testtelefonen for at bruge egen Android-telefon til fortsat brug af Mobilplanforalle.
Alle de øvrige testpersoner har ønsket at beholde den udlånte testtelefon så længe de er testperson i Mobilplanforalle.
Efter projektperiodens formelle afslutning 31. marts 2011
[22.12.10] Projektledelsen arbejder intenst på at forankre Mobilplanforalle efter projektperiodens udløb, 31. marts. I første omgang er der etableret serverfaciliteter, så brugerne ikke kommer til at mærke noget til projektperiodens formelle afslutning.
Testtelefonerne og abonnementerne
[30.11.10] De udpegede testpersoner i Mobilplanforalle har fået stillet en testtelefon og tilhørende abonnement til rådighed i testperioden. Efter den 15. december 2010, skal de testpersoner, der ønsker at fortsætte, selv betale for synkronisering til profilen. Men de kan låne testtelefonen, så længe de ønsker at være testpersoner i Mobilplanforalle.
Måling af effekten af Mobilplanforalle er nu godt i gang.
[25.11.10] I forbindelse med afrapporteringen til ABT-fonden, skal projektgruppen bag Mobilplanforalle dokumentere at målene er nået.
Testpersonernes kontaktpersoner har fået udleveret et måleskema, hvorpå de registrerer deres tidsforbrug i forbindelse med testpersonens brug af Mobilplanforalle.
Der noteres minutiøst hver gang kontaktpersonen bruger tid på at støtte op om testpersonens medicinhåndtering.
Målingen skulle gerne vise, at Mobilplanforalle gør at kontaktpersonerne kan flytte arbejdsindsatsen fra "kolde hænder til varme hænder" - fra tilsyn og kontrol til dialog, samtale, omsorg og nærhed.
Besøg Mobilplanforalle på HIT-messen 21.-22. september 2010 - Hotel Nyborg Strand
[18.08.10] Skandinaviens største messe for teknologiske hjælpemidler til handicappede.
Teknologi er ikke et mål i sig selv, men det er et middel med nærmest ubegrænset potentiale.
På HITmessen får alle med interesse for teknologiske løsninger til personer med funktionsnedsættelse
adgang til den nyeste viden, de nyeste erfaringer og de nyeste produkter på området.
Mobilplanforalle har en stand i "Innovationsområdet",
hvor forskere præsenterer ny teknologi under udvikling, årets it-hjælpemiddel bliver kåret og meget meget mere.
Læs mere og tilmeld dig eventuelt HITmesse på Hjælpemiddelinstituttets hjemmeside.
Nye testpersoner - Hvorfor nu det?
[03.07.10] ABT-fonden har accepteret, at Mobilplanforalles testperiode forlænges med tre måneder, til afslutning den 31. marts 2011 i stedet for 31. december 2010. Målet med forlængelsen er at tilvejebringe bedre dokumentation. De oprindelige testpersoner og kontaktpersoner får en længere sammenhængende periode til testen. Der er nu besluttet at invitere nye testpersoner med i Mobilplanforalle.
Ferieperioden
[03.07.10] Sommerferien begynder nu, men testpersonerne fortsætter deres arbejde med at teste Mobilplanforalle.dk. Efter 1. august er arbejdet igen i fuld gang.
De første reaktioner fra testpersonerne
[27.05.10] I samarbejdet med testpersoner og kontaktpersoner har projektledelsen kunnet notere sig de første uformelle tilbagemeldinger. Og tendensen er klar: Testpersonerne giver udtryk for et godt udbytte af at bruge Mobilplanforalle.dk. Man er især godt tilfreds med at kunne opnå helhed og for selv at kunne tage ansvar for eget liv. Enkelte har haft tekniske spørgsmål  og der er to gange vejledt  om hvordan testtelefonen skal indgå i det daglige liv og ikke bare ligge på natbordet..
Del din kalender med andre
[27.05.10] Testpersonerne kan nu vælge at dele aftaler med kontaktperson eller pårørende med en profil på www.mobilplanforalle.dk. Ud over aftaler for medicinhåndtering kan man nu oprette "Andre aftaler", der ikke kræver bekræftelse for hver påmindelse.
Ikke udpeget som testperson?
...vil du gerne se med?

[22.04.10] Det er desværre kun specielt udpegede testpersoner og kontaktpersoner, der har adgang til testområdet i Mobilplanforalle.dk. Derfor får du mulighed for, på linket til venstre, at se nogle skærmbilleder fra testområdet.
Så starter testperioden!
[22.04.10] Med få dages forsinkelse, i forhold til planen, kan testpersonen begynde. Alle testpersoner er udpeget og i løbet af den kommende uge, kontaktes hver enkelt testperson og kontaktperson. Der vejledes i hvordan man bruger Mobilplanforalle.dk og den nye testtelefon udleveres.
Layout - udseende og alle funktionerne
[06.04.10] Der arbejdes lige nu intenst med brugerfladen til sitet. Den grafiske del kobles sammen med funktionerne til brugerfladen, så det bliver klar til testperiodens begyndelse. Samtidig  er der også stor fokus på dynamik og workflow når der oprettes medicin-aftaler i MobilplanForAlle kalenderen, som er en af de vigtigste funktioner.
Som det  tydeligt ses henter layout inspiration fra den intuitive brugerflade hvor funktionaliteten målrettes specielt til mennesker med sindslidelser
Udvælgelse af testpersoner
[04.02.10] Processen med at udvælge de testpersoner, der skal være med i Mobilplanforalle.dk er nu godt i gang. Testpersonerne bliver udvalgt i socialpsykiatrien i Hjørring og Aalborg Kommuner og i hospitalspsykiatrien. Den 15. april skal testpersonerne være klar til at oprette egen profil og koble den sammen med den udleverede mobiltelefon til testen.
Testperioden slutter sidst på året, når der skal rapporteres til ABT-fonden..
Tilsagn om tilskud fra ABT-fonden
[06.11.09] Først i november måned gav ABT-fonden tilsagn om at Mobilplanforalle.dk kan sættes i værk efter nytår, 2010.